Centrum Szkoleń Technicznych i Energetycznych Bydgoszcz

Kursy i szkolenia

Tutaj zapoznasz się z całą gamą kursów prowadzonych przez nasz ośrodek.

Skontaktuj się z naszym ośrodkiem szkoleniowym, jeśli nie znalazłeś kursu który Cię interesuje.

Organizujemy pozostałe kursy zawodowe według zapotrzebowania indywidualnego i na zlecenie firm.

Kurs spawania różnymi metodami

Kurs spawania różnymi metodami (stal czarna, stal kwasoodporna, aluminium) stopień podstawowy i zaawansowany.

Zapisz się do nas a nauczymy Cię spawania różnymi metodami (MMA,MAG, MIG, TIG, spawanie gazowe) .

Posiadamy na miejscu profesjonalną nowoczesną własną pracownię spawalniczą.

Własna Certyfikowana przez Instytut Spawalnictwa Komisja Egzaminacyjna.

Indywidualne podejście do każdego kursanta. Bez zbędnego stresu!!

Warunki przyjęcia na kurs:  ukończone 18 lat.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej (nauka spawania).

Spawacz otrzymuje:

 • Świadectwo kwalifikacyjne
 • Książkę Spawacza Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Uprawnienia są ważne na terenie Unii Europejskiej

Zapisz się i przyjdź na próbne zajęcia – za darmo!!!!!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Dostosujemy realizację kursu do Ciebie!!!

Kurs cięcie plazmą

Temat zajęć:

 • Zasady procesu cięcia plazmowego,
 • Budowa i zasada działania uchwytów do cięcia plazmowego,
 • Ogólne warunki technologiczne oraz techniki ręcznego cięcia plazmowego,
 • BHP przy cięciu plazmowym.

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat.

Uprawnienia są ważne na terenie Unii Europejskiej.

Zapisz się i przyjdź na próbne zajęcia – za darmo!!!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Dostosujemy realizację kursu do Ciebie!!!

Kurs na maszyny budowlane

Kurs na maszyny budowlane: 

 • koparko-ładowarki
 • ładowarki
 • koparki
 • kierowca/operator walca drogowego
 • zagęszczarki
 • rusztowania

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie wyżej wybranych uprawnień.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
– ukończone 18 lat,
– aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.

Po ukończeniu kursu, absolwent przystępuje do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje tego samego dnia książeczkę z uprawnieniami wystawionymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Dostosujemy realizację kursu do Ciebie!!!

Kurs operator bezzałogowych statków powietrznych – DRON

W ramach kursu każdy słuchacz uzyska:

 • wiedzę praktyczną z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • porady doświadczonych instruktorów.

Do kursu przystąpić może osoba która: ukończyła 18 rok życia.

Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli:

 • Firm Budowlanych – monitorowanie i inspekcja placów budowy
 • Rolnictwa – pomiar i patrolowanie terenów rolnych, zbieranie danych o uprawach, szacowanie zniszczeń
 • oraz dla wszystkich osób, które zajmują się produkcją filmów, spotów reklamowych, itp.

Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 7 godzin zajęć praktycznych z zakresu pilotażu bezzałogowego statku powietrznego.

KONKURENCYJNE CENY!
POSIADAMY WŁASNE DRONY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!!

 

 

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Dostosujemy realizację kursu do Ciebie!!!

Kurs przewóz materiałów niebezpiecznych ADR
Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
 
Kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym.
 
Realizujemy kursy ADR PODSTAWOWY i SPECJALISTYCZNY.
 
Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Dostosujemy realizację kursu do Ciebie!!!
Kursy energetyczne SEP
 • Urządzenia elektryczne – grupa I do 1 kV i powyżej 1kV
 • Urządzenia cieplne i energetyczne – grupa II o mocy do 50 kW i powyżej
 • Urządzenia gazowe – grupa III
 • Palacz kotłów c.o.

WŁASNA KOMISJA ENERGETYCZNA POWOŁANA PRZEZ PREZESA REGULACJI ENERGETYKI

Certyfikowane kursy BHP

Organizujemy wszystkie kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jesteśmy Certyfikowanym Ośrodkiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP).

Kierowca wózków jezdniowych

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Żurawie, HDS, wciągarki, podesty ruchome, podnośniki nożycowe, ładowarki

Żurawie, żurawiki warsztatowe, HDS, wciągarki, wciągniki, podesty ruchome, podnośniki nożycowe, ładowarki teleskopowe i wiele innych.

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy i egzaminy czeladniczo mistrzowskie
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 • zaspakajanie potrzeb szkoleniowych w firmie,
 • kursy oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji na stronie:
www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Egzaminowanie, Certyfikowanie, Uprawnienia

EGZAMINOWANIE, CERTYFIKOWANIE, UPRAWNIENIA
w ramach
REGIONALNEGO CENTRUM WALIDACJI, CERTFIKACJI i EGZAMINOWANIA 

Zapraszamy firmy szkoleniowe i klientów indywidualnych do potwierdzania umiejętności i kwalifikacji nabytych:

 • na kursach i szkoleniach,
 • lub poprzez wyuczenie się określonego fachu poprzez wieloletnie doświadczenie w pracy.

Zapraszamy do potwierdzania kompetencji:

 • absolwentów kursów,
 • osoby, które zdobyły umiejętności np. w procesie samokształcenia,
 • osoby zainteresowane walidacją i certyfikacją kompetencji,
 • firmy i instytucje szkoleniowe,
 • firmy szkoleniowe, które realizują kursy i szkolenia finansowane z Unii Europejskiej.

Po zdanym egzaminie osoba otrzyma certyfikat i suplement potwierdzający nabyte wiadomości i umiejętności.