1990 – 2020
30 lat
działalności edukacyjnej
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Drony

Kurs operator bezzałogowych statków powietrznych.
Atrakcyjne ceny!

Ośrodek szkolenia spawaczy

Kursy dla spawaczy: MMA 111, MAG 135, MIG 131, TIG 141, cięcie plazmą

Kursy medyczne

Atrakcyjne szkolenia akredytowane dla pielęgniarek i położnych

Technikum Mundurowe

Nauka w klasach o profilach mundurowych: wojskowym, strażackim, policyjnym, służby więziennej

Kursy na maszyny budowlane

Operator koparki, koparko-ładowarki, walców drogowych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, przecinarki do nawierzchni dróg, montera rusztowań

Ścisła współpraca z

 • Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie szerokiego spektrum spawania różnymi metodami i różnymi materiałami oraz cięcia plazmą.
  Posiadamy własną Certyfikowaną przez Instytut Komisję Spawalniczą.
 • Urzędem Dozoru Technicznego – w zakresie szkoleń i egzaminowania na kursach wózków „widłowych”, suwnicach, podestach ruchomych, żurawi (HDS) i wielu innych.
 • Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie kursów i egzaminów na maszyny budowlane: koparki, koparkoładowarki, ładowarki, walce drogowe, rusztowania  i wielu innych.
 • Urzędem Regulacji Energetyki /URE/ w zakresie egzaminowania na urządzenia eksploatacji i dozoru urządzeń szeroko pojętej energetyki. Posiadamy własną Komisję Energetyczną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czym się wyróżniamy

 • Rzetelność i profesjonalizm realizacji kursów i szkoleń.
 • Atrakcyjna i bogata oferta edukacyjna.
 • Monitorowanie kursów pod względem satysfakcji klientów.
 • Elastyczność dotyczącą terminów realizacji kursów i szkoleń oraz warunków finansowych.
 • Posiadane Certyfikaty i Akredytacje.
 • Archiwizacje danych personalnych, dzięki czemu po wielu latach od ukończenia kursu istnieje możliwość uzyskania duplikatu zaświadczenia/certyfikatu bez konieczności zdawania kolejnych egzaminów.
 • Współpracę z firmami szkoleniowymi w Niemczech (EVBB), dzięki którym nieustająco unowocześniamy bazę dydaktyczną i projektujemy nowe kursy.
 • Kursy, szkolenia oraz egzaminy techniczne realizujemy non-stop, na bieżąco.
 • Przeprowadzamy na miejscu w zakładach pracy, firmach, przedsiębiorstwach lub w naszym ośrodku.
 • Posiadamy własne pracownie.
 • Istnieje możliwość szkolenia z części teoretycznej w formie online poprzez profesjonalną platformę szkoleniową.